4 Trường được tổ chức thi ĐGNLNN 6 bậc (Giải đáp chính sách online)

Theo chinhsachonline.chinhphu.vn

Hỏi: 4 trường được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

Chi tiết câu hỏi :

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giới thiệu 11 đơn vị có đủ năng lực tổ chức thi, rà soát trình độ ngoại ngữ giáo viên tiếng Anh, đó là: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Hà Nội; Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Đại học Vinh; Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Thái Nguyên; Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; Đại học Cần Thơ và Trung tâm SEAMEO RETRAC, Đại học Trà Vinh. Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2017. Hiện nay theo thông báo của tỉnh Bến Tre, từ ngày 15/11/2017 đến nay chưa có đơn vị nào trong 11 trường nêu trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép khảo thí. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre còn thông báo những chứng chỉ A1, A2, B1, B2 mà giáo viên đã thi từ ngày 15/11/2017 đến nay không được công nhận. Tôi xin hỏi, khi nào chứng chỉ tiếng Anh theo tiêu chuẩn 6 bậc năm 2018 được công nhận?

Trả lời :

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2018 về Quy chế đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017. Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre, từ ngày 15/11/2017 đến tháng 11/2018 chưa có đơn vị nào (trong số 11 đơn vị được liệt kê trong câu hỏi) đủ điều kiện tiến hành đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT là chính xác.

Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5543/BGDĐT-QLCL, 5544/BGDĐT-QLCL, 5545/BGDĐT-QLCL, 5546/BGDĐT-QLCL ngày 6/12/2018, trong đó thông báo 4 đơn vị gồm: Trường Đại học sư phạm TPHCM, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, đủ điều kiện triển khai thi đánh giá năng lực theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT.

Các đơn vị giáo dục và đào tạo trong cả nước được khuyến khích xây dựng Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để thẩm định. Sau khi được xác nhận đủ điều kiện, Đề án này sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị sẽ tiến hành tổ chức thi đánh giá năng lực theo đúng các quy định trong Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT.

Bình luận