Lịch Thi Tiếng Anh 6 Bậc - A1 A2 B1 B2 C1 C2

Lịch Thi Tiếng Anh VSTEP  A2 B1 B2 6 Bậc Việt Nam tháng 06

- Hiện có tổng 30 đơn vị được cấp chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc Việt Nam.
Hồ sơ thi tiếng Anh B1 B2 A2: 3 ảnh 4x6 + 1CMND/CCCD công chứng + đơn đăng ký thi tiếng Anh bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5 (mẫu riêng của từng trường) 
- Hồ sơ đăng ký dự thi thường được kết thúc nhận trước ngày thi 10-15 ngày.
- Lệ phí dự thi tiếng Anh B1 B2 A2 dành cho thí sinh tự do 1.800.000/ lần. Giảm còn: 1.200.000 - 1.500.000 đối với thí sinh tự do nhưng là sinh viên đang học hoặc cán bộ công tác tại trường tổ chức thi.
- Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 phải được công bố trên website chính thức của trường (bắt buộc)
 

Miền Nam - 13 Đơn Vị
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Sư Phạm Tp.HCM
- Tháng 06: thi 29/06/2024
- Tháng 07: thi 27,28/07/2024
- Tháng 08: thi 24,25/08/2024
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Ngân Hàng Tp.HCM
- Tháng 06: thi 21,22,23/06/2024
- Tháng 07: thi 05,06,07/07/2024 & 19,20,21/07/2024
- Tháng 08: thi 02,03,04/08/2024 & 27,28,29/08/2024
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Sài Gòn
- Tháng 06: thi 22/06/2024
- Tháng 07: chưa cập nhật
- Tháng 08: chưa cập nhật
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Công Nghiệp Tp.HCM
- Tháng 06: thi 08,09/06/2024
- Tháng 07: thi 27,28/07/2024
- Tháng 08: thi 27,28/08/2024
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Văn Lang
- Tháng 06: thi 15,16/06
- Tháng 07: thi 13,14/07/2024 & 23,24,25/07/2024
- Tháng 08: thi 10,11/08/2024
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc Gia Tp.HCM
- Tháng 06: thi 12,13/06/2024
- Tháng 07: thi 20,21/07/2024
- Tháng 08: thi 20,21/08/2024
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Công Thương TPHCM
- Tháng 06: thi 15,16/06/2024
- Tháng 07: thi 13,14/07/2024
- Tháng 08: thi 17,18/08/2024
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM
- Tháng 06: thi 15,16/06/2024
- Tháng 07: thi 13,14/07/2024
- Tháng 08: thi 13,14/08/2024
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Cần Thơ
- Tháng 06: thi 01,02,03/06/2024 & 21,22,23/06/2024
- Tháng 07: thi 10,11,12,13,14/07/2024
- Tháng 08: thi 27,28,29/08/2024
Lịch thi B1 B2 A2 tiếng Anh ĐH Trà Vinh
- Tháng 06: thi 11,12/06/2024
- Tháng 07: thi 15,16/07/2024
- Tháng 08: thi 19,20/08/2024
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Nam Cần Thơ
- Tháng 06 : không thi
- Tháng 07 : thi 31/07 - 01/08/2024
- Tháng 08: chưa cập nhật
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Lạc Hồng
- Tháng 06: thi 09/06/2024
- Tháng 07: chưa cập nhật
- Tháng 08: chưa cập nhật
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Kinh Tế TPHCM
- Tháng 06: thi 30/06/2024
- Tháng 07: thi 28/07/2024
- Tháng 08: thi 25/08/2024


Miền Trung - 5 Đơn Vị
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế
   Đang cập nhật.
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
   Đang cập nhật.
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Quy Nhơn
   Đang cập nhật.
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Tây Nguyên
   Đang cập nhật.
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Vinh
   Đang cập nhật.

 
Miền Bắc - 12 Đơn Vị
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội
   Đang cập nhật.
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Hà Nội
   Đang cập nhật.
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Sư Phạm Hà Nội
   Đang cập nhật.
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Bách khoa Hà Nội
   Đang cập nhật.                                        
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Thái Nguyên
   Đang cập nhật.                                          
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 Học viện An ninh nhân dân
   Đang cập nhật.                                    
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 Học viện Báo chí và tuyên truyền
   Đang cập nhật.                                      
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 Học viện Khoa học quân sự
   Đang cập nhật.   
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân
   Đang cập nhật.
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Thương Mại
   Đang cập nhật.
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Ngoại Thương Hà Nội
   Đang cập nhật.
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Kinh Tế Quốc Dân
   Đang cập nhật.
Bình luận