13/12/2019 Có 10 trường được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc

Theo luatvietnam.vn

Tại Công văn 5615/BGDĐT-QLCL ngày 13/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đồng ý cho Học viện An ninh nhân dân được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

Theo Công văn này, Bộ cho phép Học viện An ninh nhân dân tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Khi triển khai hoạt động này, Học viện phải đăng tải công khai đề án tổ chức thi trên cổng thông tin điện tử của Học viện và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi, cấp phát và quản lý chứng chỉ theo đúng quy định.

Ngoài Học viện An ninh nhân dân, cuối tháng 11 vừa qua, Bộ cũng có Công văn 5110/BGDĐT-QLCL đồng ý cho Trường Đại học Vinh tổ chức kỳ thi này với nội dung tương tự.

Cùng với Thông báo 538/QLCL-QLVBCC ngày 20/5/2019, tính đến thời điểm hiện tại, trên cả nước có tất cả 10 trường đại học được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc. Cụ thể:

- Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

- Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Huế

- Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Trường Đại học Hà Nội

- Trường Đại học Thái Nguyên

- Trường Đại học Cần Thơ

- Trường Đại học Vinh

- Học viện An ninh nhân dân.

Bình luận