Thông Tin

07/02/2020 Trường đại học thứ 2 tại TP.HCM được tổ chức thi năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Theo tuoitre.vn Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 332/BGDĐT-QLCL về việc đồng ý cho Trường Đại học Sài Gòn tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. đồng ý cho Trường đại học Sài Gòn được phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung…

Xem thêm

Pages