Trường đại học thứ 2 tại TP.HCM được tổ chức thi năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Theo tuoitre.vn

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 332/BGDĐT-QLCL về việc đồng ý cho Trường Đại học Sài Gòn tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. đồng ý cho Trường đại học Sài Gòn được phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Như vậy, tính đến nay Trường đại học Sài Gòn là đơn vị thứ 11 trong cả nước và thứ 2 tại TP.HCM được phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

Bộ GD-ĐT yêu cầu trường đăng tải công khai "Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam" trên cổng thông tin điện tử của trường, cổng thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT và các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ cũng yêu cầu trường thực hiện nghiêm túc quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ; cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT. Đồng thời đảm bảo người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên trang thông tin điện tử chính thức của trường.

Trước đó, 10 trường đại học, học viện được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc gồm Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), Trường đại học Sư phạm TP.HCM, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Trường đại học Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Trường đại học Cần Thơ, Trường đại học Vinh và Học viện An ninh nhân dân.

Bình luận