06/12/2018 trở về 25/11/2017 chưa có đơn vị nào đủ điều kiện đánh giá NLNN theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT

Theo baochinhphu.vn

Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre, từ ngày 15/11/2017 đến tháng 11/2018 chưa có đơn vị nào (trong số 11 đơn vị được liệt kê trong câu hỏi) đủ điều kiện tiến hành đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT là chính xác.

- Theo phản ánh của bà Đặng Thị Kim Duyên (Bến Tre), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giới thiệu 11 đơn vị có đủ năng lực tổ chức thi, rà soát trình độ ngoại ngữ giáo viên tiếng Anh, đó là: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Hà Nội; Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Đại học Vinh; Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Thái Nguyên; Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; Đại học Cần Thơ và Trung tâm SEAMEO RETRAC, Đại học Trà Vinh.

- Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2017. Hiện nay theo thông báo của tỉnh Bến Tre, từ ngày 15/11/2017 đến nay chưa có đơn vị nào trong 11 trường nêu trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép khảo thí.

- Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre còn thông báo những chứng chỉ A1, A2, B1, B2 mà giáo viên đã thi từ ngày 15/11/2017 đến nay không được công nhận.

- Bà Duyên hỏi, khi nào chứng chỉ tiếng Anh theo tiêu chuẩn 6 bậc năm 2018 được công nhận?

- Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

- Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 về Quy chế đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017. Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre, từ ngày 15/11/2017 đến tháng 11/2018 chưa có đơn vị nào (trong số 11 đơn vị được liệt kê trong câu hỏi) đủ điều kiện tiến hành đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT là chính xác.

Bình luận