14/05/2019 Có thêm 4 trường được cấp chứng chỉ Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Theo giaoduc.net.vn

Ngày 14/5/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép thêm 4 trường đủ điều kiện đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm: Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Như vậy, đến nay cả nước đã có 8 đơn vị đủ điều kiện thực hiện cấp chứng chỉ ngoại ngữ  theo quy định mới của Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT về Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được ban hành và có hiệu lực từ 25/11/2017. (xem văn bản bên dưới)

Trước đó, ngày 6/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đồng ý cho 4 trường gồm: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, đủ điều kiện triển khai thi đánh giá năng lực theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT.

Theo công văn của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các trường liên hệ với Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào Tạo.

Trước đó, trong khi chờ xây dựng và ban hành các văn bản pháp lý để tổ chức, triển khai hoạt động của hệ thống khảo thí ngoại ngữ quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giới thiệu 10 đơn vị:

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm SEAMEO RETRAC (Thông báo số 826/TB-BGDĐT ngày 5/8/2011); Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Cần Thơ (Thông báo số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Vinh (Thông báo số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013) được tổ chức rà soát, thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng anh tương đương 6 bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Công Tiến
Bình luận