Đề Thi Mẫu Tiếng Anh B1 2021

Đề Thi Mẫu Tiếng Anh B1 Chuẩn Nhất 2021.

- Để không bị nhầm lẫn với các kỳ thi nội bộ (cấp chứng nhận tương đương tiếng Anh 6 bậc), các bạn có thể tham khảo cấu trúc đề thi và hình thức thi (máy tính 100%) tại mục"Đề Án" trên cổng thông tin chính thức của các đơn vị được tổ chức thi, đây là thông tin mà Bộ Giáo Dục bắt buộc các đơn vị phải đăng tải công khai.

- Dưới đây là đề thi mẫu tiếng Anh B1 có đáp án chuẩn quốc gia. Được cập nhật khi giáo viên của chúng tôi tham gia các khóa thi của các trường mỗi khóa. Xin mời các bạn tham khảo để có thể tự ôn tập tại nhà. Với bộ đề thi mẫu này, chúng tôi mong và cho rằng bạn có thể tự ôn và đậu tiếng Anh B1 trong 3 tháng chứ không cần đến lộ trình chuẩn 1,5 năm.

1. Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Nói

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Nói 1

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Nói 2

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Nói 3

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Nói 4

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Nói 5

2. Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Viết

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Viết 1

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Viết 2

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Viết 3

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Viết 4

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Viết 5

3. Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Đọc

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Đọc 1

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Đọc 2

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Đọc 3

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Đọc 4

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Đọc 5

4. Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Nghe

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Nghe 1

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Nghe 2

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Nghe 3

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Nghe 4

Đề thi mẫu tiếng Anh B1 môn Nghe 5

Bình luận