Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 1 - Đề số 15

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 1 - Đề số 15

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 1 - Đề số 15
Social interactions (3 phút)
Let's talk about Being on time
- Do you think it is important to be on time?
- Have you ever been late for a meeting?
- In what situations should you be punctual/ on time?


Let's talk about Tet holiday.
- Do you love Tet holiday in Vietnam?
- What do you often do to prepare for Tet holiday?
- Do you plan to do anything special this Tet holiday?

3. Bài làm 
     Đang cập nhật ...

Bình luận