Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 15

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 15

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 2 - Đề số 15

Solution discussion (4 phút)
Situation: Reading should be encouraged in high school. Three kinds of books are suggested: reference books, picture books, and textbooks. Which do you think is the best choice?


3. Bài làm

     Đang cập nhật ...

Bình luận