Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 17

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 17

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 2 - Đề số 17

Solution discussion (4 phút)
Situation: You decide to do something during the fifteen-minute break in class. There are three options: doing exercises, reviewing the lesson, and talking with friends./ doing exercise, reading a book, and talking with friends. Which is the best choice?


3. Bài làm

     Đang cập nhật ...

Bình luận