Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 19

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 19

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 2 - Đề số 19

Solution discussion (4 phút)
Situation: You are considering a travel package for your holiday. There are three options: trekking to the mountains, discovering an island, and enjoying an all-inclusive package at a five-star resort. Explain your choice.


3. Bài làm

     Đang cập nhật ...

Bình luận