Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 4

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 4

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 2 - Đề số 4

Solution discussion (4 phút)
Situation: You are buying a gift to celebrate your friend’s new house. There are three suggestions: buying electrical equipment, furniture, and a shopping coupon. Which do you think is the best choice?


3. Bài làm

     Đang cập nhật ...

Bình luận