Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 6

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 6

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 2 - Đề số 6

Solution discussion (4 phút)
Situation: You just won 1 billion vnd in a lottery. You are considering how to spend your money buying gold, buying a house, saving it in a bank. Which is the best choice?


3. Bài làm

     Đang cập nhật ...

Bình luận