Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 8

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 8

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 2 - Đề số 8

Solution discussion (4 phút)
Situation: You are going to have a 3-month summer, and you plan to do something. Three options are taking a language course, doing volunteer work, and taking up a sport. Which is the best choice?


3. Bài làm

     Đang cập nhật ...

Bình luận