Lịch Thi Tiếng Anh 6 Bậc - A1 A2 B1 B2 C1 C2

Thông tin Lịch Thi, Danh Sách các đơn vị được tố chức khảo thí và cấp chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc  A1 A2 B1 B2 C1 C2 trên toàn quốc

- Đến 05/2023 Có tổng 30 đơn vị được cấp chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc Việt Nam.

Hồ sơ thi tiếng Anh B1 B2 A2: 3 ảnh 4x6 + 1CMND/CCCD công chứng + đơn đăng ký thi tiếng Anh bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5 (mẫu riêng của từng trường) 

- Hồ sơ đăng ký dự thi thường được kết thúc nhận trước ngày thi 10-15 ngày.

- Lệ phí dự thi tiếng Anh B1 B2 A2 dành cho thí sinh tự do 1.800.000/ lần. Giảm còn: 1.200.000 - 1.500.000 đối với thí sinh tự do nhưng là sinh viên đang học hoặc cán bộ công tác tại trường tổ chức thi.

- Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 phải được công bố trên website chính thức của trường (bắt buộc)

Miền Nam - 13 Đơn Vị

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Sư Phạm Tp.HCM

- Tháng 10: thi 21/10/2023

- Tháng 11: thi 18/11/2023

- Tháng 12: thi 16/12/2023

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Ngân Hàng Tp.HCM

- Tháng 10: thi 13,14,15/10/2023 & 27,28,29/10/2023

- Tháng 11: thi 10,11,12/11/2023 & 24,25,26/11/2023

- Tháng 12: thi 08,09,10/12/2023 & 22,23,24/12/2023

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Sài Gòn

- Tháng 10: thi 14/10/2023

- Tháng 11: thi 18/11/2023

- Tháng 12: chưa cập nhật

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Công Nghiệp Tp.HCM

- Tháng 10: thi 28,29/10/2023

- Tháng 11: thi 21,22/11/2023

- Tháng 12: thi 23,24/12/2023

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc Gia Tp.HCM

- Tháng 10: thi 25,26/10/2023

- Tháng 11: thi 14,15/11/2023

- Tháng 12: thi 19,20/12/2023

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

- Tháng 10: thi 28,29/10/2023

- Tháng 11: thi 25,26/11/2023

- Tháng 12: thi 23,24/12/2023

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Văn Lang

- Tháng 10: thi 21,22/10/2023

- Tháng 11: thi 18,19/11/2023

- Tháng 12: thi 26,27/12/2023

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Cần Thơ

- Tháng 10: thi 10,11,12,13,14/10/2023

- Tháng 11: thi 04,05,06,07,08/11/2023

- Tháng 12: thi 02,03,04,05,06/12/2023

Lịch thi B1 B2 A2 tiếng Anh ĐH Trà Vinh

- Tháng 10: thi 14,15/10/2023

- Tháng 11: thi 11,12/11/2023

- Tháng 12: thi 09,10/12/2023

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Nam Cần Thơ

- Tháng 11: thi 29/11/2023

- Tháng 12: đang cập nhật

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Công Thương TPHCM

- Tháng 10: đang cập nhật

- Tháng 11: đang cập nhật

- Tháng 12: đang cập nhật

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Lạc Hồng

- Tháng 11: thi 12/11/2023

- Tháng 12: đang cập nhật

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Kinh Tế TPHCM

- Tháng 10: thi 29/10/2023

- Tháng 11: thi 26/11/2023

- Tháng 12: thi 20/12/2023

Miền Trung - 5 Đơn Vị

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

- Tháng 10: thi 24,25/10/2023

- Tháng 11: thi 18,19/11/2023

- Tháng 12: thi 23,24/12/2023

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

- Tháng 10: thi 07,08/10/2023

- Tháng 11: thi 14,15/11/2023

- Tháng 12: thi 16,17/12/2023

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Quy Nhơn

- Tháng 10: thi 21,22/10/2023

- Tháng 11: thi 25,26/11/2023

- Tháng 12: thi 16,17/12/2023

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Tây Nguyên

- Đang cập nhật

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Vinh

- Đang cập nhật

Miền Bắc - 12 Đơn Vị

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

- Đang cập nhật

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Hà Nội

- Tháng 10: thi 07,08/10/2023

- Tháng 11: đang cập nhật

- Tháng 12: đang cập nhật

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Sư Phạm Hà Nội

- Tháng 10: thi 14,15/10/2023

- Tháng 11: thi 04,05/11/2023

- Tháng 12: thi 09,10/12/2023

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Bách khoa Hà Nội

- Tháng 10: thi 06,07/10/2023

- Tháng 11: thi 03,04/11/2023   

- Tháng 12: thi 01,02/12/2023                                           

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Thái Nguyên

- Tháng 10: thi 07,08/10/2023

- Tháng 11: thi 04,05/11/2023

- Tháng 12: thi 02,03/12/2023                                           

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 Học viện An ninh nhân dân

- Tháng 10: thi 17,18/10/2023

- Tháng 11: thi 11/11/2023

- Tháng 12: thi 09/12/2023                                           

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 Học viện Báo chí và tuyên truyền

- Tháng 10: thi 21,22/10/2023

- Tháng 11: thi 18,19/11/2023

- Tháng 12: thi 16,17/12/2023                                           

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 Học viện Khoa học quân sự

- Tháng 10: không tổ chức

- Tháng 11: thi 25/11/2023

- Tháng 12: đang cập nhật     

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân

- Đang cập nhật

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Thương Mại

- Tháng 10: thi 28,29/10/2023

- Tháng 11: thi 25,26/11/2023

- Tháng 12: thi 23,24/12/2023 

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Ngoại Thương Hà Nội

- Tháng 10: thi 10,11/10/2023

- Tháng 11: thi 21,22/11/2023

- Tháng 12: thi 19,20/12/2023 

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Kinh Tế Quốc Dân

- Tháng 10: thi 24,25/10/2023

- Tháng 11: thi 29/11/2023

- Tháng 12: thi 26,27/12/2023

Bình luận