VSTEP Level 2 - A1

Khóa học tiếng Anh VSTEP level 2 tương đương bậc 1 sẽ cung cấp nền tảng từ vựng cơ bản theo chủ đề, chủ điểm ngữ pháp nền tảng, định hình và luyện tập phát âm chuẩn. Diễn đạt các ý tưởng của mình và đọc/nghe hiểu được ý chính.

1. Đối tượng

Cung cấp kiến thức từ vựng - ngữ pháp trọng tâm cho người học đã trải qua lớp từ vựng, pháp âm nền tảng để dùng cho 4 kỹ năng trong bài thi tiếng Anh 6 bậc Việt Nam - VSTEP.

 

2. Mục tiêu khóa học

Học viên nhận biết cấu trúc và viết được câu đơn, một số câu phức, ghép thông dụng trong VSTEP.

Học viên có thể viết lại câu văn theo nhiều cách.

Học viên có thể giao tiếp trong một số tình huống khác nhau trong cuộc sống.

 

3. Nội dung chương trình

 

Phần Nói

   Mục tiêu

Học viên có thể giao tiếp trong một số tình huống khác nhau trong cuộc sống.

   Nội dung:
Từ vựng các chủ điểm quen thuộc trong văn nói
Luyện tập giao tiếp tiếng Anh
   Chi tiết
Giao tiếp cơ bản trong các tình huống:
Sử dụng các phương tiện giao thông
Tình huống ăn uống
Tình huống khẩn cấp
Tình huống khám sức khỏe
Tham quan, du lịch


Môn Viết
   Mục tiêu:
Học viên nhận biết cấu trúc và viết được câu đơn, một số câu phức, ghép thông dụng trong VSTEP.
Học viên có thể viết lại câu văn theo nhiều cách.
   Nội dung:
Từ vựng học thuật
Luyện viết câu phức – ghép
Kỹ năng viết lại câu
   Chi tiết:
Mệnh đề - Cấu trúc câu đơn (SVOCA)
Chủ ngữ và cụm danh từ.
Bổ ngữ trước của danh từ
Bổ ngữ sau của danh từ
Động từ và cụm động từ.
Bổ ngữ trước của động từ
Bổ ngữ sau của động từ
Câu ghép
Các từ nối FANBOYS
not only… but also…
neither… nor/ either… or
Câu phức (1)
Mệnh đề chính và mệnh đề phụ
Mệnh đề trạng ngữ (1): mệnh đề thời gian
Mệnh đề trạng ngữ (2): mệnh đề nhượng bộ
Câu phức (2)
Mệnh đề trạng ngữ (3): mệnh đề nguyên nhân
Mệnh đề trạng ngữ (4): mệnh đề mục đích
Câu phức (3)
Mệnh đề trạng ngữ (5): rút gọn các mệnh đề trạng ngữ
Câu phức (4): Câu điều kiện
Câu điều kiện loại 1
Câu điều kiện loại 2
Câu điều kiện loại 3
Câu điều kiện hỗn hợp
Câu phức (5): Mệnh đề quan hệ (1)
Các từ quan hệ
Cấu tạo mệnh đề quan hệ
Câu phức (6): Mệnh đề quan hệ (2)
Rút gọn mệnh đề quan hệ
Lỗi sai khi sử dụng mệnh đề quan hệ
Câu phức (7): Mệnh đề danh từ
Wh- + S + V
Whether
That + S + V
Paraphrasing (1)
Synonyms
Norminalisation & Word forms
Paraphrasing (2): Các bước paraphrase

Bình luận