VSTEP Level 5 - B2

Phương pháp và thực hành 4 kỹ năng Listening, Reading, Writing và Speaking. Từ trình độ bậc 4 (B2), VSTEP Rich tập trung rất mạnh vào 2 kỹ năng khó là Writing và Speaking.

1. Đối tượng

Dành cho học viên đang có trình độ bậc 3 (B1), có thể sử dụng tiếng Anh cho học tập công việc nhưng thường xuyên mắc lỗi ngữ pháp, từ vựng và phát âm.

 

2. Mục tiêu khóa học

Học viên đạt mức bậc 4 (B2) trở lên đặc biết chú trọng Writing và Speaking

Ở mức độ này, người học có thể giao tiếp tốt trong cuộc sống và công việc hằng ngày.

Writing:

Lý thuyết và thực hành viết câu đơn, phức, ghép trong bài thi VSTEP Writing

Phương pháp viết bài VSTEP Writing Task 1 dài tối thiểu 120 từ.

Phương pháp viết bài VSTEP Writing Task 2 tối thiểu 250 từ với cấu trúc đủ mở bài, các đoạn thân bài, kết bài. Có thể phát triển luận điểm với đủ phần diễn giải và liên kết.

Speaking:

Lý thuyết và thực hành các cấu trúc trả lời câu hỏi, phương pháp lấy ý tưởng cho câu trả lời.

Phối hợp các cấu trúc ngữ pháp trình độ trung cấp cho bài trả lời.

Phương pháp hạn chế quãng ngắt trong khi nói.

 

3. Nội dung chương trình

 

Phần nghe

Listening for gist and details

Xác định các thông tin quan trọng trong bài nghe dựa vào từ khóa quan trọng và các công cụ kết nối.

Listening for details: Các đặc điểm phát âm đặc biệt trong bài nghe VSTEP.

Xác định thông tin cần tìm trong bài nghe dựa vào dấu hiệu ngữ cảnh (trong câu hỏi và trong bài nghe)

Cách thức paraphrase trong VSTEP listening.

Nghe hiểu chi tiết dựa vào cách phát âm và đoán nghĩa từ theo ngữ cảnh.

Xác định độ chính xác của đáp án dựa vào dấu hiệu ngữ cảnh trong bài nghe.

 

Phần đọc           

Phương pháp liên kết thông tin trong bài đọc. Hiểu nội dung thông qua hiểu cấu trúc ngữ pháp.

Tổng hợp và tóm tắt ý chính của thông tin.

Kỹ thuật skimming/scanning trình độ trung cấp

Dạng bài Matching headings – Multiple Choice.

 

Phần viết           

Task 1:

Các dạng văn phong trong viết thư

Các dạng mục đích trong viết thư

Task 2:

Phương pháp P.I.E trong VSTEP Writing Task 2

Phương pháp A.B.W trong VSTEP Writing Task 2

Từ vựng theo chủ đề

Thực hành và luyện tập

Phần nói            

Các chủ đề thường gặp trong VSTEP Speaking.

Phương pháp làm bài Point – Demonstration trong VSTEP Speaking Part 1.

Phương pháp đưa thông tin từ nhiều góc độ vào trong bài làm

Phát triển câu trả lời part 3 với cách thức tương tự như trả lời câu Part 1.

Những chủ đề quan trọng trong VSTEP Speaking Part 1 và Part 3

Ngôn ngữ tích cực và tiêu cực

Các cấu trúc sử dụng trong bài mô tả (người/vật)

Bình luận